Projekt  „Wdrożenie standardów zarządzania satysfakcją klienta we wskazanych urzędach administracji rządowej” stanowi  część projektu „Klient w centrum uwagi administracji" realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

W ramach projektu „Wdrożenie standardów zarządzania satysfakcją klienta we wskazanych urzędach administracji rządowej” realizowane będą następujące działania:

  1. Konferencja otwierająca projekt,

  2. Organizacja szkoleń dla 300 pracowników urzędów (I etap),

  3. Identyfikacja klientów w 100 urzędach,

  4. Badanie satysfakcji klientów 100 urzędów,

  5. Opracowanie katalogów i kart usług 100 urzędów,

  6. Organizacja szkoleń dla 2 700 pracowników urzędów (II etap),

  7. Organizacja 6 spotkań ewaluacyjnych,

  8. Opracowanie zbioru dobrych praktyk,

  9. Wydanie wytycznych,

  10. Konferencja podsumowująca projekt.

 

Projektem zostaną objęci pracownicy stu urzędów z terenu całego kraju, wytypowanych do udziału w projekcie w wyniku rekrutacji prowadzonej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.